Nieuw bestuur CNC U.A. en Raad van Commissarissen CNC Holding B.V.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van coöperatie CNC heeft vanavond ingestemd met de benoeming van Maurice Koppen tot coöperatievoorzitter. Ook is Koppen benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van CNC Holding BV.
 
Peter van Asseldonk (champignonteler in Zijtaart) en Leon van den Oord (champignonteler in Ammerzoden) treden toe tot het bestuur van CNC U.A. en de RvC van CNC Holding B.V. Met de herverkiezing van Kees Vrolijk als externe commissaris bestaat de RvC van CNC Holding uit 4 personen.
Cor Beerepoot (coöperatievoorzitter), Rian Verwoert (voorzitter RvC), René van Dongen (lid bestuur en RvC) en Maurice Willems (lid bestuur en RvC) nemen afscheid.
 
Naamswijziging
Verder is de naam van C4C Holding B.V. gewijzigd in CNC Holding B.V. Het (nieuwe) logo van CNC Holding B.V. is identiek aan het logo van coöperatie CNC en CNC Grondstoffen B.V.
De wijzigingen in governance vloeien voort uit de beslissing om de ketenstrategie los te laten en de activiteiten van de coöperatie terug te brengen naar de core business: het produceren van kwalitatief hoogwaardig substraat voor de teelt van paddenstoelen.
 
Maurice Koppen
Maurice Koppen (39) is directeur bij Oakfield Champignons B.V. in Stramproy. Hij is sinds 2012 lid van de Raad van Commissarissen van C4C Holding en bestuurslid van CNC U.A. Koppen: “Als ik terugkijk op de afgelopen jaren dan mag wel gezegd worden dat het een moeilijke periode was waarin belangrijke beslissingen voor de toekomst zijn genomen. Een voorbeeld hiervan is de verkoop van Lutèce aan Greenyard eerder dit jaar. CNC gaat een nieuw tijdperk tegemoet met een duidelijke focus op de core business. De komende jaren zal er gekeken worden op welk strategisch vlak de beste kansen liggen voor de business en hoe het coöperatieve model hierin optimaal kan functioneren. Dit zijn uitdagingen die ik als voorzitter graag aanga en ik wil bij dezen de leden dan ook bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen.”

 
 
 

Goede voortgang bouw meng- en IVC-fabriek in Milsbeek

Na het grondwerk, de fundamenten en het storten van de vloeren verrijzen momenteel de wanden van de nieuwe meng- en IVC-fabriek in Milsbeek. De komende 2 tot 3 maanden staan in het teken van beton storten. Daarna zal de staalbouwer aan de slag gaan.
 

Qua budget en planning zijn er geen wijzigingen ten opzichte van drie maanden geleden: de bouw zal hoogstwaarschijnlijk worden afgerond binnen het budget van 22 miljoen euro. Ook staat de oplevering nog steeds na de zomervakantie 2017 gepland, onder voorbehoud van het weer en andere onvoorziene omstandigheden.

Copyright © 2016 CNC U.A.

 

Terug naar nieuws