Visie

Een champignon is een commodity product. De enige echte variabele van de champignon is de kwaliteit ervan. Die kwaliteit kan alleen gewaarborgd worden door goede sturing te geven aan het groeiproces.

AGF-producten worden vaak via tussenhandelaren verkocht. Dat is zonde, want juist door het weglaten van schakels in de lijnen kan een kwalitatief beter product worden geleverd dat verser is van aard. Ook kunnen op deze manier de verkoopmarges, die anders verloren zouden gaan in de tussenhandel, weer direct worden geïnvesteerd in de kwaliteit en continuïteit van de producten en het bedrijf.

 

Missie

Onze missie is om met onze vakkundigheid een kwalitatief excellente champignon te telen die volledig voldoet aan het verwachtingspatroon van onze klanten.

Wij leveren continuïteit in kwaliteit, afstemming op maat en we streven ernaar om het product zo dicht mogelijk bij de consument af te zetten. Daarbij wordt het product op een professionele en eerlijke manier verkocht.